Skrót regulaminu

1. Kaucja jest pobierana tylko w przypadku Karty Multisport Plus lub Medicover Sport. Jeśli nie jesteś posiadaczem Karty, opłacasz tylko karnet.

2. Wpłacasz kaucję w wysokości 50 zł i korzystasz z dowolnej ilości kursów. Nie musisz wpłacać kaucji przy zapisie na każdy kurs.

3. Kaucja jest zwrotna i jest gwarancją miejsca na kursie. Nie ma możliwości korzystania z zajęć bez wpłaty kaucji.

4. Jeśli nie będzie Cię na zajęciach, powinieneś nam to zgłosić, najpóźniej do 12:00 w dniu, w którym planujesz nieobecność. Takie zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową lub przez formularz na stronie. Nie ma możliwości odrobienia niezgłoszonych nieobecności.

5. Nie przedłużamy dat ważności karnetów spowodowanych nieobecnościami. Rezerwacja to 4 kolejne wejścia.

6. W przypadku niezgłoszonej bądź nieodrobionej nieobecności, z Twojej kaucji pobieramy 25 zł. Dlaczego? Ponieważ mamy dla Ciebie zarezerwowane miejsce w grupie, jeśli z powodu nieobecności nie odbijesz Karty Multisport Plus lub nie wyślesz sms-a z systemu Medicover Sport, operator nie opłaca nam Twojego miejsca w grupie, wówczas opłacasz je Ty, z kaucji.

7. Pamiętaj, nie możesz odbić Karty lub wysłać sms i nie skorzystać z zajęć. Operatorzy Kart mogą sprawdzić czy jesteś aktualnie na sali, zatem my nie praktykujemy hasła “tylko odbiję kartę”.

8. Rezerwacja obejmuje 4 kolejne zajęcia. Jeśli chcesz zwrot kaucji, otrzymasz ją dopiero po zrealizowaniu czterech kolejnych wejść lub odrobieniu ewentualnych, zgłoszonych nieobecności.