Zgłoś chęć odrobienia nieobecności

Tylko zgłoszoną nieobecność (najpóźniej dzień przed zajęciami) można odrobić.

Wybierz datę odróbki

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Zaznacz właściwe:

Chcę odrobić zajęcia grupowe solo
Chcę odrobić zajęcia grupowe w parach

Napisz na jakich zajęciach chcesz odrobić?