Zgłoś nieobecność

Nieobecności należy zgłaszać najpóźniej do dnia poprzedzającego zajęcia do godziny 21:00. Tylko zgłoszoną nieobecność można odrobić.

Wybierz datę nieobecności

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Zaznacz właściwe:

Chcę zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych

Napisz na jakich zajęciach chcesz zgłosić nieobecność?