Zgłoś nieobecność

Nieobecności należy zgłaszać najpóźniej do godziny 12:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia. Tylko zgłoszoną nieobecność można odrobić.

Wybierz datę nieobecności

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Zaznacz właściwe:

Chcę zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych

Napisz na jakich zajęciach chcesz zgłosić nieobecność?