Zgłoś nieobecność

Nieobecności należy zgłaszać najpóźniej do dnia poprzedzającego zajęcia do godziny 21:00. Tylko zgłoszoną nieobecność można odrobić.

Data odróbki / nieobecności

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Zaznacz właściwe:

Chcę zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych
Chcę odrobić zajęcia grupowe solo
Chcę odrobić zajęcia grupowe w parach
Chcę odwołać zajęcia indywidualne

Napisz na jakich zajęciach chcesz odrobić lub zgłosić nieobecność?