Data odróbki / nieobecności

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Zaznacz właściwe:

Chcę odrobić zajęcia grupowe solo
Chcę odrobić zajęcia grupowe w parach
Chcę odwołać zajęcia indywidualne
Chcę zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych

Napisz na jakich zajęciach chcesz dzisiaj odrobić?