Numer Konta Bankowego

Kontakt » Numer Konta Bankowego

ING Bank Śląski

93 1050 1575 1000 0090 6460 7428

 

W tytule przelewu prosimy podać:

IMIĘ, NAZWISKO, NAZWĘ KURSU, NUMER TELEFONU

DZIEŃ i GODZINĘ ZAJĘĆ 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia po dokonaniu przelewu na e-maila.

W celu zwrotu kaucji prosimy o maila na adres szkoły:

 

 szkola_al-mara@wp.pl.

 

 Schemat maila w sprawie zwrotu kaucji:

1. imię, nazwisko (jeśli kaucja dotyczy pary, prosimy o dane dwóch osób)

2. nazwa kursu, dzień kursu, godzina kursu

3. pełny, PRAWIDŁOWY numer konta bankowego

(UWAGA! - brak prawidłowego numeru konta bankowego wydłuży w czasie zwrot kaucji)

 

  Kaucja jest zwracana tylko i wyłącznie przelewem na podany numer konta.

 

Zgodnie z regulaminem Księgowość ma czas do czternastu dni roboczych na zwrot kaucji.

Za każdą nieodrobioną w dacie ważności karnetu nieobecność Księgowość pobiera z kaucji 25 zł. 

 

 

Akceptujemy bez dopłat: 0 zł
Polecamy również